Αναλογίες - Σταυρωτά γινόμενα 

2

,

14

3

21

  ΑριστούχοςΠοιό είναι το σταυρωτό γινόμενο της αναλογίας;

          42                     63                     28