Αναλογίες


Ένας λόγος μπορεί να αποτελεί αναλογία με πολλούς αλλους λόγους.

  Αριστούχος 
      Σωστό             Λάθος