Αναλογίες


Σε μια αναλογία αν οι αριθμητές είναι ίσοι, τότε οι παρονομαστές δέν είναι.

  Αριστούχος 
      Σωστό             Λάθος