Αναλογίες


Σε μία αναλογία αν οι παρονομαστες ειναι ίσοι, τότε και οι αριθμητές είναι ίσοι.

  Αριστούχος 
      Σωστό             Λάθος