Αναλογίες2 προς 6 είναι αναλογία.

  Αριστούχος 
      Σωστό             Λάθος