Αναλογίες


Όταν έχουμε δύο λόγους εχουμε και αναλογία.

  Αριστούχος 
      Σωστό             Λάθος