ΑναλογίεςΗ αναλογίες περιλαμβάνουν λόγους.

  Αριστούχος 
      Σωστό             Λάθος