Αναλογίες 

3

,

18

4

24

  ΑριστούχοςΕίναι αναλογία;

          Ναι                     Όχι