Αναλογίες 

5

,

10

6

12

  ΑριστούχοςΕίναι αναλογία;

          Ναι                     Όχι