Αναλογίες 

5

,

5

6

15

  ΑριστούχοςΕίναι αναλογία;

          Ναι                     Όχι