Αναλογίες 

2

,

5

6

15

  ΑριστούχοςΕίναι αναλογία;

          Ναι                     Όχι