Αναλογίες 

2

,

5

6

6

  ΑριστούχοςΕίναι αναλογία;

          Ναι                     Όχι