Αναλογίες 

1

,

3

2

6

  ΑριστούχοςΕίναι αναλογία;

          Ναι                     Όχι