Ομώνυμα κλάσματα

 

Πληκτρολόγησε τις σωστές απαντήσεις στα πλαίσια.
 

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

 

  Ομώνυμα κλάσματα    

Υπολόγισε την πρόσθεση κλασμάτων.

 
    4

+

6

 =

 
 

Ε.Κ.Π (12, 9) =

12 9  
             
    4•3

+

6•4

 =

 
  12• 9•  
             
 

+

  =

 
  36 36 36  
                                                    

© 2010-15    |  Επικοινωνία