Ισοδύναμα κλάσματα

3από6

 
α β

Είναι ίσες ποσότητες τα χρωματισμένα μέρη;

      Ναι             Όχι