Ισοδύναμα κλάσματα

1από6

 
α  
 

Τι μέρος είναι χρωματισμένο;

      1/3             1/4