Ομώνυμα - ετερώνυμα κλάσματα
 

             
  2

+

4

=

6  
  8 8 8  
             
  Αριστούχος
  10.000.000
    1.000.000 
  100.000
  10.000
  5.000
  2.000
  1.000

Είναι σωστή η πράξη;

    Σωστή         Λάθος