το 103διαιρείται ακριβώς με το 3;

 

Ναι Όχι
8
7
6
5
4
3
2
1