το 344



διαιρείται ακριβώς με το 2;

 

Ναι Όχι
8
7
6
5
4
3
2
1