Ορθογραφία - Καλλιέργειες

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

Θετία
εξαγωγές
εσπεριδοδή
μμύρες
χιονόπτωση
ζωοφές

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία