Ορθογραφία - Καλοκαίρι με δρεπάνι

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

δεμάτι
μάντι
αμίτο
σχοινί
τυχτηκε
πανηρια

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία