Ορθογραφία - Καφενεία

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

καφενεία
μυδιές
κονια
ποτηράκια
χαρτογνιο
αματισμένες

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία