γυαλιά 

 γιαλιά 

 

 

 δυήμερα 

 

 διήμερο 

 
   

 

 χρειαστείτε 

 

 χροιαστείτε 

 

 

 εξασκειθείτε 

 

 εξασκηθείτε 

 
   

 επιθυμείτε 

 
 

 

 ξένοιαστες