Ο θαλασσοπόρος - Ορθογραφία

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

κίνδνος,  φεγγάρι,  μεταφρές,
συντροφιά,  πίσ,  θαλασσοπρος,
πκνό,  αφνει

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία