ανοιχτό 

 ανιχτό 

 

 

 κοινό 

 

 κυνό 

 
     

 κοντολογίς 

   

 

 μυτερό 

 
   

 

 βυσσινί 

 
   

 

 παμπάλαιο