Τα ψάθινα καπέλα - Ορθογραφία

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

Λυκαβττός,   δακρζουμε, παμπάλο,   βσσινί,   αλθινό, κόβω,   πετνός

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία