Ορθογραφία - Οδηγίες χρήσης συσκευής

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

τοποθετήστε
υψη
υποξεις
επιχειρήσετε
αντιφθείτε
λειτουρστε

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία