Ορθογραφία - Το μηχάνημα

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

καδιο
φραγκα
δυσαρεστημένοι
επιθύσαν
ανύποπτο
επηρετεί

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία