επίπλωση 

   

 

 χαμηλό 

Μπράβο !
Τα κατάφερες !!!

     

 

 ένοικος 

 

 

 πρόσοψη 

   
   

 

 όροφος 

 
   

 

 βαμμένο