επίπλοση 

 επίπλωση 

   

 χαμηλό 

 
     

 

 ένοικος 

 

 

 πρόσοψη 

   
   

 

 όροφος 

 
   

 

 βαμμένο