εξερευνητές 

 
 

 

 γλώσσα 

 

Μπράβο !
Τα κατάφερες !!!

     

 

 ξεκίνησαν 

   

 

 κατοικώ 

 
   

 

 έποικοι 

 
   

 

 καλλιέργεια