εξερευνητές 

 εξερευνιτές 

 

 γλώσσα 

   
     

 

 ξεκίνησαν 

   

 

 κατοικώ 

 
   

 

 έποικοι 

 
   

 

 καλλιέργεια