Ορθογραφία - Συνταγές

 
 

Πάτησε όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

κρευδάκι,  ποτρι,
τρμμένο, σουρτήρι, χμός
γραάρια,  κομμένη

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία