Ορθογραφία - Διαφήμιση τροφίμων

 
 

Πάτησε όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

αποσιπτικά, εικόνα
μειονεκτματα, διαφμση,
πλεονεκτήματα,  κείμενο

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία