Ορθογραφία - Οικιακές... Παγίδες

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

ιαο
νοσοκομείο
ματα
οφείλω
συμνει
παρανω

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία