Ορθογραφία - Δρόμο παίρνω... δρόμο αφήνω

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

πησε
μοτοκλέτα
κυκλοφορία
τροο
σάρεστα
δυστυχήματα

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία