Ορθογραφία - Φωτιά

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

μύριζε
μονοκακία
έγε
μυστήριος
έσε
πυροσβεκή

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία