Ορθογραφία - Φωτιά

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

προσγειώθηκα
δοποίησε
σειρήνα
κόνο
διαπτες
ανόμοι

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία