Τοπικά επιρρήματα και προσδιορισμοί

 

 

Πάτησε στα τοπικά επιρρήματα ή πρσδιορισμούς.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 


γρήγορα

ποτέ
χτές

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία