Παρατακτική και υποτακτική σύνδεση
 

Πάτησε στη είδος της σύνδεσης που ανήκει η πρόταση στο πλαίσιο.

 

 

              

 
 

© 2010-15    |  Επικοινωνία