Εξαρτημένες και ανεξάρτητες προτάσεις
 

Πάτησε στο είδος που ανήκει η πρόταση του πλαισίου.

 

 

              

© 2010-15    |  Επικοινωνία