Αιτιολογικοί σύνδεσμοι, λέξεις και εκφράσεις

 

Πάτησε όπου βλέπεις αιτιολογικό σύνδεσμο ή λέξη ή έκφραση στις προτάσεις.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

• Οι εξερευνητές ταξίδευαν ήθελαν να βρουν πλούτο.
• Οι ιθαγενείς ήταν απελπισμένοι τους επιτέθηκαν οι λευκοί.
• Εγκατέλειψαν τα εδάφη τους δεν μπορούσαν να τους αντιμετωπίσουν.
• Οι λευκοί τους θεωρούσαν πρωτόγονους ήταν διαφορετικοί.
• Πολλοί λαοί εξαφανίστηκαν έχασαν τις μάχες.

• Οι ιθαγενείς διασκορπίστικαν σε όλο τον κόσμο αναζήτησαν νέα γή.

 

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία