Πλάγιος λόγος

 

 

   

Πάτησε στις καρτέλες με τη σειρά ώστε να φτιάξεις τον πλάγιο λόγο.

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 13

 

© 2010-15    |  Επικοινωνία