βλέπαμε           
  μαντεύαμε         
κοιτούσαμε