βλέπαμε           
  μαντεύαμε         
  κοιτούσαμε