φύγαμε             
  χωρίσαμε      
 

ξεκινήσαμε