Λίμνη με αλμυρό νερό δίπλα στη θάλασσα.

Έχει χει ζήσει πολλά στη θάλασσα.

 

Τρικυμία ή φουρτούνα.

 

Πολύς κόσμος.

 

Έχει πάθει ζημιά από τη θάλασσα.

 

θαλασσόπληκτος

θαλασσόλυκος  

 

λιμνοθάλασσα   
 
θαλασσοταραχή 
λαοθάλασσα