Επίθετα σε -ύς, -εία, -ύ
Ουδέτερο ( το ευθύ )

 

 

Πάτησε στην πορτοκαλί καρτέλα που αντιστοιχεί σε αυτή που είναι το χέρι-δείκτης   .

 

 

               

© 2010-15    |  Επικοινωνία