Επίθετα σε -ύς, -εία, -ύ
Αρσενικό ( ο ευθύς )

 

   

Από τα επίθετα της ίδιας κατηγορίας και πτώσης πάτησε σε αυτά που συμφωνούν με το επίθετο του πλαισίου.

 

 

 

 

 

Ονομ.   ο ευθύς

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 14

 

© 2010-15    |  Επικοινωνία