Επίθετα σε -ων, -ουσα, -ον ( ο πρωτεύων )
 

 

Πάτησε στο γράμμα ή στη συλλαβή που πρέπει να μπει ο τόνος.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

 ο πρωτεύων 
του πρωτοντος
τον πρωτοντα
οι πρωτοντες
των πρωτευντων
τους πρωτοντες

 

 

 13

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία